Zapraszamy młode małżeństwa z Krakowa i okolicy

Małżonkowie uczą się budować więź i rozwiązywać konflikty jakie pojawiają się w ich związku

"Kościół poświęca wiele czasu, kilka lat, na przygotowanie kandydatów do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale niewiele czasu, zaledwie kilka tygodni, poświęca tym, którzy przygotowują się do małżeństwa."
~ Papież Franciszek

mlodemalzenstwa.pl
mlodemalzenstwa.pl

"Zaleciłem realizację prawdziwego katechumenatu dla przyszłych małżonków, który obejmuje wszystkie etapy drogi sakramentalnej: czas przygotowania do małżeństwa, jego celebrację i lata bezpośrednio po nim następujące."
~ Papież Franciszek

"Wspólnota chrześcijańska winna przyjmować młode pary małżeńskie, towarzyszyć im i pomagać, stwarzając odpowiednie okazje i dostarczając narzędzia. Jest rzeczą pożądaną, aby na drodze rozwoju ludzkiego i duchowego młodych małżonków były odpowiednie grupy, w których można przechodzić proces stałej formacji: poprzez słuchanie Słowa, konfrontowanie się w kwestiach dotyczących życia rodzin, modlitwę, braterskie dzielenie się."
~ Papież Franciszek

mlodemalzenstwa.pl
mlodemalzenstwa.pl

"Podstawowym celem spotkań jest pomoc zaangażowanym parom w stopniowym włączaniu się w tajemnicę Chrystusa, w Kościele i z Kościołem. Pociąga ona za sobą stopniowe dojrzewanie w wierze, poprzez głoszenie Słowa Bożego, przylgnięcie i wielkoduszne naśladowanie Chrystusa."
~ Papież Franciszek

"Od samego początku życia małżeńskiego ważna jest konkretna pomoc, aby spokojnie przeżyć relację międzyosobową. Trzeba nauczyć się akceptacji różnorodności drugiego człowieka; radzić sobie z konfliktami; znać etapy, przez które przechodzi każdy związek miłosny; znaleźć równowagę między potrzebami osobistymi a potrzebami pary; nabywać zdrowe nawyki; od samego początku nawiązywać właściwe relacje z rodzinami pochodzenia; zacząć pielęgnować wspólną duchowość małżeńską; niezbędne jest uświadomienie małżeństwom delikatnego tematu seksualności w małżeństwie."
~ Papież Franciszek

mlodemalzenstwa.pl
#Założenia Szkoły
1Tworzymy katechumenat dla małżeństw przygotowujący do sakramentalnego spotkania się z Jezusem Chrystusem we wspólnocie małżeńskiej.
2Formacja ma na celu odkrywanie i budzenie łaski sakramentu małżeństwa.
3Uczymy budowania więzi małżeńskiej, aby małżonkowie nauczyli się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.
4Łączymy tematy teologiczne, antropologiczne i psychologiczne, aby w całościowy sposób formować sumienia młodych małżonków.
5W czasie Szkoły będziemy dużo mówić o Jezusie Chrystusie, miłości, więzi, relacjach, o ciele, seksualności, dojrzewaniu uczuciowym, męskości i kobiecości.
6Ekipa prowadząca składa się z kapłana i małżeństw, które będą się dzielić nie tylko wiedzą, ale i własnym doświadczeniem.
7Każda para będzie miała przydzielone małżeństwo patronów, czyli małżeństwo z większym stażem, do którego będzie można się udać, gdy trzeba będzie porozmawiać o swoich problemach.
8Małżeństwom będzie pomagać grupa ekspertów, czyli psychologów, seksuologów, nauczycieli NPR, moralistów, bioetyków, do których małżeństwa będą się mogły zwrócić, gdyby była taka potrzeba.
9Spotkania odbywają się raz w miesiącu, wieczorem. W ciągu roku wyjedziemy na weekend, aby wspólnie przeżyć rekolekcje. Poza ustalonym z góry grafikiem, tworzymy dodatkowe ścieżki formacyjne – możliwość dobrowolnych spotkań w mniejszej grupie, a także indywidualnie z parą, na przedyskutowanie, wyjaśnienie i pogłębienie ważnych dla nich tematów.
10Szkoła nie jest odpłatna. Na koniec spotkań prosimy o dobrowolną ofiarę na pokrycie kosztów /wynajęcie sali, serwis (kawa, herbata, ciasteczka), druk materiałów/.

Zapisy do szkoły